El grup de mitjan grans no tindrà tarda d’esplai el dia 28 de gener

Tal com us comentaran el proper dissabte a l’esplai, tot l’equip de monitors i monitores del grup de MG tenen el dia 28 ocupat per altres compromisos, per aquest motiu aquest grup de MG no tindrà tarda d’esplai el dissabte 28 de gener.


Publicat per eldrop

Esplai el Drop Riera d'Horta, 51 bis - 08027 Barcelona