MONTSERRAT A PEU – dissabte 4 de maig

Els grups de MP i MG amb els seus monitors caminaran des de Manresa fins a Montserrat. En autocar es desplaçaran de Barcelona a Manresa.
El grup de grans amb el seu monitor caminaran des de Barcelona fins a Montserrat.
Mares i pares poden escollir i caminar la ruta de Barcelona o la de Manresa.
La tornada de Montserrat a Barcelona es fa en autocar.
Trobareu informació més detallada en el full d’inscripció. Per formalitzar la inscripció, si encara no ho heu fet, cal que passeu per la secretaria de La Salle Congrés entre les 17.00 i 18.30, i demaneu per la Ruth, teniu de temps fins dijous 25 d’abril.


Publicat per eldrop

Esplai el Drop Riera d'Horta, 51 bis - 08027 Barcelona