Els grups

Els grups es revisen i modifiquen cada any per procurar mantenir un nombre similar d’infants i ajuntar els grups més afins. Enguany a l’esplai tenim els següents grups:

PETITS PETITS
P5, 1r i 2n EP
MITJANS MITJANS
1r i 2n ESO
PETITS GRANS
3r i 4t EP
MITJANS GRANS
3r ESO
MITJANS PETITS
5è i 6è EP
GRANS
4t ESO