Els de campaments s’han arriscat

Ahir estava planificat que els de campament fessin bivac dormint mentre feien la ruta…però hem estat mirant les previsons de temps, hem contrastat el ritme de caminar i ens hem decidit a no dormir fora del campament, però si fer una nova excursió també avui.

Els de campamen s’han arriscat a mullar-se i caminar sota la pluja.

Tots ells porten capelina i no passarà res més que una nova experiència si finalment plou.

Totes les coses del campament estan recollides i posades a la part central de la tenda…

Ens arrisquem (DE MANERA PROU CONTROLADA)

Publicat per eldrop

Esplai el Drop Riera d'Horta, 51 bis - 08027 Barcelona