Declaració responsable de les famílies

Des de la Generalitat s’ha publicat el format de declaració responsable de les famílies dels participants en les activitats de lleure durant el curs 2020-2021.

Aquest document degudament signat és indispensable per a poder participar en les activitats del curs d’esplai.

Algunes indicacions rellevants d’aquesta declaració:

  • Conèixer el context actual de pandemia
  • Estar d’acord amb les mesures i protocols de l’activitat
  • Informar de qualsevol variació en l’estat de salut
  • Comunicar les incidències escolars derivades de la pandemia que afecin la classe del participant

Podeu descarregar-vos el document des d’aquest enllaç https://eldrop.files.wordpress.com/2020/10/declaracio-responsable.pdf

Publicat per eldrop

Esplai el Drop Riera d'Horta, 51 bis - 08027 Barcelona